PENUNTUT CEMERLANG/TERBAIK 2009M

NAMA:  Ak Hj Muhammad Wafiuddin bin Pg Hj Zulkarnaen

Penuntut ini telah dilahirkan di hospital RIPAS Bsb.  Mula memasuki alam persekolahnnya di Sekolah Al Falah Bsb pada tahun 1997 – 2002 dan mendapat pendidikan ugama di Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Hafizah Sururul Bolkiah Kg Perpindahan Berakas.  Pada tahun 2003, penuntut ini terpilih masuk ke Sekolah Arab yang bertempat di Sekolah Persediaan Arab Beribi Gadong mulai tahun 2003 – 2006 dan seterusnya melanjutkan di Ma’had Islam Brunei pada tahun 2007.

Dari segi akademik, penuntut ini sentiasa mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dalaman sekolah dan peperiksaan bersijil, antaranya:

  • Pada tahun 2004 penuntut ini mendapat keputusan 5 A dalam peperiksaan PSR dan menjadi penerima anugerah murid cemerlang dan terbaik tahun 2005 dari JPI, KHEU
  • Peperiksaan PMB pada tahun 2007 penuntut in memperolehi gred yang cemerlang dalam semua subjek dan menerima hadiah cemerlang dari Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) tahun 2008.
  • Pada bulan Julai 2009 penuntut ini juga terpilih untuk mendapat anugerah pelajar cemerlang persekolahan ugama bagi tahun 2008M.

Dari segi ko-kurikulum pula, penuntut ini juga sentiasa melibatkan diri menyertai apa jua aktiviti yang di jalankan samada yang dilaksanakan oleh pihak sekolah atau pihak luar sekolah yang bercorak keagamaan, akademik dan sukan antaranya:

  • OGDC technology challenge competition pada tahun 2006
  • Pertandingan menghafaz ayat-ayat Al Quran dan surah-surah pilihan sempena Nuzul Al Quran tahun 2004
  • The 16th Explomaths tahun 2009
  • ICAS Maths competition tahun 2009
  • The creative creation for creators competition tahun 2009
  • Pertandingan mini teater anjuran kelab B Melayu tahun 2009
  • Peraduan Zikir dan Murattal Al Quran antara kelas-kelas tahun 2009

Dari segi akhlak penuntut ini mempunyai sifat keperibadian yang mulia dan sentiasa bersopan santun samada dengan orang tua, guru-guru dan rakan-rakan sekolah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: