Archive for July, 2009

SEMBAHYANG SUNAT GERHANA MATAHARI

Posted in Uncategorized on July 22, 2009 by syakeel

Pada:  22hb Julai 2009

Hari:  Rabu

Jam:  0915 pagi

Tempat:  Surau Blok B

Mendengar penerangan sebelum mendirikan sembahyang sunat.

Mendengar penerangan sebelum mendirikan sembahyang sunat.

Sembahyang Sunat Gerhana Matahari ini di imamkan oleh Ustaz Drs Mustakim Sariyun, Ketua Jabatan Amali & Al Quran.  Yang mana beliau juga selaku pembaca Khutbah setelah selesainya sembahyang sunat tersebut.

Mendengar khutbah.

Mendengar khutbah.

Advertisements

DOA KESYUKURAN

Posted in Uncategorized on July 20, 2009 by syakeel

Hari: Sabtu

Pada: 18hb Julai 2009

Tempat: Bilik Taklimat, Ma’had Islam Brunei.

IMG_4619

IMG_4601

Alhamdulillah, pada 17hb Julai yang lepas genap lah usia Ma’had Islam Brunei menjadi 19 tahun. Sempena itu Ma’had Islam Brunei telah mengadakan majlis doa kesyukuran.  Di majlis tersebut Puan Pengetua mengambil kesempatan untuk mengingati semua guru-guru untuk sama-sama lagi berusaha untuk mencapai dan meningkatkan lagi pencapaian tahap akademik di Ma’had Islam Brunei, terutama sekali dalam pencapaian peperiksaan PSR dan peperiksaan bersijil.  Majlis ini juga diteruskan dengan majlis perpisahan dan ucapan tahniah kepada guru yang baru menghabiskan latihan mengajar di Ma’had Islam Brunei.

IMG_4607

IMG_4621

BIRTHDAY GREETING TO HIS MAJESTY

Posted in Uncategorized on July 15, 2009 by syakeel

HM

Happy 63rd birthday and warmest wishes to His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Sultan And Yang Di-Pertuan Of Negara Brunei Darussalam.

PEMERIKSAAN SUHU BADAN SETIAP PAGI

Posted in college on July 13, 2009 by syakeel

Seperti sekolah-sekolah lain, Ma’had Islam Brunei juga menjalankan pemeriksaan suhu badan bagi setiap penuntut-penuntut, guru-guru serta kakitangan-kakitangannya sebelum memasuki blok sekolah.

Salah seorang guru menjalankan pemeriksaan suhu badan.

Salah seorang guru menjalankan pemeriksaan suhu badan.

Pemeriksaan suhu badan ini di jalankan pada setiap pagi oleh guru-guru yang bertugas mengikut kumpulan masing-masing.  Pemeriksaan ini juga di jalankan pada setiap orang yang berurusan dengan pihak sekolah.

Guru-guru yang bertugas menjalankan pemeriksaan suhu badan.

Guru-guru yang bertugas menjalankan pemeriksaan suhu badan.

PERSEKOLAHAN PENGGAL KETIGA

Posted in college on July 13, 2009 by syakeel

Penggal ketiga persekolahan telah bermula pada 6hb Julai 2009 lepas.  Sempena bermula nya penggal ketiga ini Ma’had Islam Brunei telah mengadakan bacaan Surah Yassin serta sembahyang Sunat Hajat & doa bagi menjauhi dari segala bala dan penyakit khususnya penyakit Influenza A H1N1.  Sembahyang Sunat Hajat di imamkan oleh imam surau Blok A.

Sembahyang Sunat Hajat

Sembahyang Sunat Hajat.

Diakhiri dengan penerangan serba sedikit mengenai Influenza A H1N1 serta langkah-langkah bagi menghindarinya oleh Puan Pemangku Pengetua.

Puan Pemangku Pengetua

Puan Pemangku Pengetua

LAWATAN SETAUSAHA TETAP KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

Posted in college on July 13, 2009 by syakeel

IMG_4384

Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama Yang Mulia Awang Haji Md Mahdi bin Pehin Orang Kaya DiGadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman telah berkesudian membuat lawatan ke Ma’had Islam Brunei:

Pada:  1hb Julai 2009

Hari:  Rabu

Jam:  300 petang

Turut bersama di dalam rombongan lawatan adalah Pengarah Pengajian Islam serta beberapa pegawai-pegawai Jabatan Pengajian Islam.

Rombongan lawatan mendengar beberapa  penerangan dari Puan Pemangku Pengetua Ma'had Islam Brunei.

Rombongan lawatan mendengar beberapa penerangan dari Puan Pemangku Pengetua Ma'had Islam Brunei.

Acara lawatan pada petang itu di mulakan dengan penerangan ringkas mengenai Ma’had Islam Brunei oleh Puan Pemangku Pengetua.  Seterus nya rombongan berkesudian melawat persekitaran sekolah dan diakhiri dengan sembahyang fardhu Asar berjemaah disurau Blok A Ma’had Islam Brunei.

Ketika melawat didalam perpustakaan dan semabahyang fardhu Asar berjamaah.

Ketika melawat didalam perpustakaan dan sembahyang fardhu Asar berjamaah.

JADUAL UJIAN KELAYAKAN SPUB & O’LEVEL BAGI THANAWI 5 (TERBAHARU)

Posted in college on July 3, 2009 by syakeel

Dibawah adalah ralat jadual ujian kelayakan SPUB & O’ Level bagi Thanawi 5 A, B, C, D & E tahun 2009M/1430H.  Diharap semua penuntut-penuntut yang terlibat akan dapat mengambil maklum dan memberi maklum tentang  ini.  Sekian terima kasih.

Jadual Ujian 1

Jadual Ujian kelayakan 1

Jadual ujian kelayakan 2

Jadual ujian kelayakan 2